Archiwum wydarzeń

Rok dla Niepodległej: Mistrzo­stwa Szkoły w Sza­chach

Po raz dwu­na­sty nasza szko­ła go­ści­ła mło­dych sza­chi­stów. Tym razem Mi­strzo­stwa Sz­ko­ły w Sza­chach Szyb­kich wpi­sa­ły się w ob­chody 100-lecia od­zy­ska­nia nie­pod­legło­ści przez Pol­skę. Nasz tur­niej do­łą­czył do i­nicja­ty­wy „100 Tur­nie­jów na 100-lecie Odzy­ska­nia Nie­po­dległo­ści”.

W tym roku triumfowali:

1. miejsce: Jeremi Ornoch (SP1 Józefów)
2. miejsce: Łukasz Zbysińskin (SP12 Otwock)
3. miejsce: Dominik Nocek (SP „Żagle”)

Go­rą­co dzię­ku­je­my wszyst­kim u­czest­ni­kom, a zwy­cięz­com gra­tu­luje­my.

Sz­cze­gó­ło­we wy­ni­ki tur­nieju do­stęp­ne są tutaj.

Drukuj E-mail