Obiady

Wpłaty za posiłki uczniów zerówki i przedszkola

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za całodzienne wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (w tym kl. „0”) wynosi 11,50 zł.

Miesięczna stawka żywieniowa dla uczniów oddziałów przedszkolnych wynosi:
styczeń: 22 dni x 11,50 zł = 253,00 zł
luty: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
marzec: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
kwiecień: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
maj: 20 dni x 11,50 zł = 230,00 zł
czerwiec: 20 dni x 11,50 zł = 230,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Obiady dla uczniów klas 1–8

 

Informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za jeden obiad dla uczniów szkoły wynosi 5,50 zł.

Miesiączna stawka żywinowa dla uczniów klas 1-8 wynosi:
styczeń: 12 dni x 5,50 zł = 66,00 zł
luty: 21 dni x 5,50 zł = 115,50 zł
marzec: 19 dni x 5,50 zł = 104,50 zł
kwiecień: 20 dni x 5,50 zł =110,00 zł
maj: 14 dni x 5,50 zł = 77,00 zł
czerwiec: 14 dni x 5,50 zł = 77,00 zł

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
29 8001 0005 2001 0008 0158 0001

Czytaj dalej

Drukuj E-mail

Od stycznia nowe stawki za żywienie

In­for­mu­je­my, że od 1.01.2024 wzro­śnie wy­so­kość staw­ki ży­wie­nio­wej i wy­nie­sie:

  • za jeden obiad dla u­czniów 1-8: 5,50 zł;
  • za ca­ło­dzien­ne wy­żywie­nie w od­dzia­łach przed­szkol­nych (w tym kl. „0”): 11,50 zł.

Drukuj E-mail