Fizyka 
mgr Martyna Kozłowska
nauczyciel kontraktowy