Geografia 
mgr Agnieszka Niewińska
nauczyciel dyplomowany