Doradztwo zawodowe 
mgr Agnieszka Dąbrowska-Dakus
nauczyciel dyplomowany