Wpłaty za posiłki uczniów zerówki i przedszkola

Uprzejmie informujemy, że wysokość stawki żywieniowej za całodzienne wyżywienie w oddziałach przedszkolnych (w tym kl. „0”) wynosi 11,50 zł.

Miesięczna stawka żywieniowa dla uczniów oddziałów przedszkolnych wynosi:
styczeń: 22 dni x 11,50 zł = 253,00 zł
luty: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
marzec: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
kwiecień: 21 dni x 11,50 zł = 241,50 zł
maj: 20 dni x 11,50 zł = 230,00 zł
czerwiec: 20 dni x 11,50 zł = 230,00 zł

Opłaty za wyżywienie należy wnosić na rachunek bankowy szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,
50 8001 0005 2001 0008 0158 0011

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc żywieniowy.

Uprawnieni do korzystania z programu R3+ od dnia 1 października 2019 roku wpłacają kwotę o wartości 50% stawki żywieniowej i podają numer i datę ważności karty (podstawa prawna: Uchwała nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku).

Jednocześnie informujemy, że wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać na rachunek:

Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku,  77 8001 0005 2001 0008 0158 0010

Drukuj E-mail