Jęz. niemiecki



 
mgr Ewa Kierska
nauczyciel dyplomowany