Kokardy narodowe dla seniorów

Od­po­wia­dając na proś­bę or­ga­ni­zatorów Dnia Se­nio­ra w Pa­rafii Ze­sła­nia Ducha Świę­te­go w Otwoc­ku wo­lon­ta­riu­sze SK Ca­ri­tas, przy­go­towa­li na tę o­ka­zję, ponad 50 biało-czer­wo­nych ko­kard na­ro­dowych.

Drukuj E-mail