Pomoc dla schroniska w Celestynowie

Dzię­ku­je­my raz jesz­cze za pomoc dla zwie­rząt ze schro­ni­sku w Ce­lesty­no­wie. W czwar­tek, 10 grud­nia, za­wieź­liśmy wszyst­kie ze­bra­ne we wrze­śniu i paź­dzier­niku dary dla pod­opiecz­nych. Obec­nie prze­by­wa tam 200 pie­sków i 20 kotów.

W tegorocznej akcji dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Celestynowie zebraliśmy:

 • 161,2 kg suchej karmy dla psów,
 • 29,7 kg suchej karmy dla kotów,
 • 46,3 kg mokrej karmy dla psów,
 • 3,7 kg przysmaków dla psów,
 • 600 g pasztetu dla psów,
 • 20 kg mokrej karmy dla kotów,
 • 500 g pasztetu dla kotów,
 • 50 g leczniczej karmy dla kotów,
 • 2 zabawki dla psów,
 • 1 miskę,
 • 1 smycz,
 • 1 szelki,
 • 17 l żwirku dla kotów,
 • 2 opakowania ręczników papierowych,
 • 2 ryzy papieru ksero,
 • kołdry, koce, ręczniki.

Wszystkim bardzo dziękujemy!

Drukuj E-mail