Aktualności

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Po­ni­żej po­da­je­my in­for­ma­cje do­ty­czą­ce wa­kacyj­nych dy­żu­rów w przed­szko­lach pro­wa­dzonych przez Mia­sto Otwock oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia podczas zgłoszenia. Zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywają się w dniach od 15 do 19 czerwca 2020 roku.

Informacja o terminach dyżurów

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu

Drukuj E-mail