Aktualności

Możliwość wznowienia działalności przedszkola

W związ­ku z moż­li­wo­ścią wzno­wie­nia dzia­łal­no­ści przed­szko­la dzia­łają­ce­go przy na­szej szko­le, pro­si­my o skła­danie de­kla­racji – wnio­sku o przy­ję­cie dziec­ka na za­ję­cia o­pie­kuń­cze w przed­szko­lu. Wy­peł­nio­ną de­kla­rację na­le­ży prze­słać na adres ma­ilo­wy szko­ły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.05.2020.

Poniżej do pobrania deklaracja – wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze w przedszkolu.

DEKLARACJA

Drukuj E-mail