Aktualności

Przedszkole wznawia działalność 25 maja

UM Otwoc­ka in­for­mu­je, że pu­blicz­ne przed­szko­la i żło­bek w na­szym mie­ście wzno­wią dzia­łal­ność, wg wy­tycz­nych re­żi­mu sa­ni­tar­ne­go, od dn. 25 maja.

 

Drukuj E-mail