Aktualności

Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalif. do przedszkola

Sza­now­ni Pań­stwo,
po­ni­żej do­stęp­ne są listy kan­dy­datów za­kwali­fiko­wanych i nie­za­kwalifiko­wanych do przedszkola. Wy­ni­ki na­bo­ru mogą Pań­stwo rów­nież spraw­dzić lo­gu­jąc się na konto u­two­rzone pod­czas re­jestra­cji lub na skrzyn­ce ma­ilo­wej (jeśli zo­sta­ła po­da­ny adres ma­ilo­wy pod­czas re­jestra­cji).

Od 6 do 10 kwietnia 2020 roku należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkolaj do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Aby potwierdzić wolę zapisu, proszę zalogować się na konto dziecka. Po zalogowaniu na konto, proszę wybrać zakładkę „Przejdź do podglądu podania”, następnie w menu po lewej stronie, proszę wybrać zakładkę „Potwierdzenie woli zapisu”. Po wejściu w zakładkę, należy skorzystać z przycisku „Potwierdź wole zapisu w placówce kwalifikacji”.

Do­ku­men­ty można rów­nież przy­nieść o­sobi­ście w go­dzi­nach 8.00–15.00 lub przy­słać drogą ma­ilo­wą na adres szko­ły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W o­bec­nej sy­tu­acji re­ko­men­du­jemy tę drugą opcję.

Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Druk potwierdzenia woli zapisu

Drukuj E-mail