Nasze ZOO

Praca na krosnach

Na zajęciach plastyki uczniowie wykorzystali krosna i stworzyli obraz.

#LaboratoriaPrzyszłości